องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ voice_chat วิดีโอกิจกรรม อบต.โพธิ์สัย public ร้องทุกข์/ร้องเรียน dvr facebook image โอเพนแชทไลน์ (Line)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
พันโทสังคม แสนวัง
นายก อบต.โพธิ์สัย
โทร : 0810650492
พันโทสังคม แสนวัง
นายก อบต.โพธิ์สัย
โทร : 0810650492
นางกฤติยา พละสุ
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โพธิ์สัย
โทร : 0818737425
นางกฤติยา พละสุ
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โพธิ์สัย
โทร : 0818737425
นายจำรัส อินอุ่นโชติ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
โทร : 0981865442
นายจำรัส อินอุ่นโชติ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
โทร : 0981865442
แผนการดำเนินงาน
folder แผนดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
folder แผนอัตรากำลัง
folder แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
folder ข้อบัญญัติ
folder ประชุมการวิเคราะห์แผนงาน
folder แผนพัฒนาห้าปี(2561-2565)
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder แผนพัฒนา ประจำปี 2561-2565 ฉบับแก้ไข 1
folder แผนพัฒนา ประจำปี 2561-2565 ฉบับแก้ไข 2
folder แผนบริหารความต่อเนื่อง
folder แผนพัฒนา ประจำปี 2561-2565 ฉบับแก้ไข 3
folder แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2561-2565 เพิ่มเติม ฉ.4
folder ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน
folder แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.13 (2566-2570)
folder พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕
ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
folder นโยบายไม่รับของขวัญ (No GIft Pilict)
folder แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561-2565
folder แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
folder รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต 6 เดือน
folder แผนการเสริมสร้างมาตราฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565-2568
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย (พ.ศ.2566 -พ.ศ.2570)
ประกาศคุณธรรมและความโปร่งใส
folder ประกาศคุณธรรมและความโปร่งใส
camera_alt ภาพกิจกรรม
๓๑ พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก "บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย"
โครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
ประชาสัมพันธ์การสมัครใช้แอปพลิเคชั่นไทยดี (Thai D)
ท่านนายก พันโทสังคม แสนวัง พร้อมด้วย นายอนันท์ โพธิ์ศรี ผอ . กองการศึกษา ร่วม ลงนาม mou ที่ มมร.
สติ สื่่อ สร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนรณรงค์เผยแพร่ การเลือกตั้ง ส.ส. (วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.) เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ รับบัตรเลือกตั้งสองใบ เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ
การจัดการแข่งขันกีฬา"ศรีสมเด็จเกมส์" ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ2566 ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2566
ต้อนรับ คณะกรรมการฯ ตรวจ เพื่อรับการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการประเมิน LPA ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
การประชาสัมพันธ์การสมัครใช้แอปพลิเคชั่นไทยดี (Thai D)
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
เลือกตั้ง2566 : ไปไม่ทัน-ไม่ได้ใช้สิทธิทำอย่างไร?
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประชาสัมพันธ์บุหรี่ไฟฟ้า โทษพิษภัย ภัยคุกคามต่อสุขภาพ
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศผลสอบบุคคลเพิ่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

chat_bubble ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp

สถิติ sitemap
วันนี้ 145
เดือนนี้7,605
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)58,085
ทั้งหมด 276,158


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
29/05/2566
30/05/2566
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
29/05/2566
30/05/2566
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
30/05/2566
30/05/2566
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566
[กำหนดการฯ]
กค.
30/05/2566
30/05/2566
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สน.บถ.
29/05/2566
30/05/2566
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
26/05/2566
29/05/2566
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ