องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย 171 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทร 0-4356-3168 โทรสาร. 0-4356-3169

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวอ้อย มุ่งหมาย
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพธิ์สัย
นางสาวอ้อย มุ่งหมาย
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 115
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2564
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็๋จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสครอบรอบ 69 พรรษา รอบ 28 กรกฎาคม 2564 ณ พื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา นั้น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อร่วมกันฟื้นฟูป่าไม้ให้มีความอุมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นดิน สร้างระบบนิเวศน์เกิดความสมดุลธรรมชาติและให้บุคลากรได้ตระหนักในการดุแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ยั่งยืนต่อไป
ผู้โพส : สำนักปลัด