ชื่อเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
รายละเอียด : ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของบุคคลที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแล้ว ตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดดังแนบ
ชื่อไฟล์ : Ya8wEmxMon15553.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้