ชื่อเรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ชื่อไฟล์ : IZ06PGrTue112534.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิิ์สัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เอกสารดังแนบ


ชื่อไฟล์ : UYiK7gTTue112642.jpg

ชื่อไฟล์ : GIV14naTue112715.jpg

ชื่อไฟล์ : RVeWDaQTue112731.jpg