ชื่อเรื่อง : ขอเชิญบุคคลภายนอกร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบรับรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปี 2564 โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดสำหรับบุคคลภายนอก
ชื่อไฟล์ : PrTqlvxThu112153.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งเป็นมาตราป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐ ทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ จึงขอเชิญขวนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ ประจำปี 2564 ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564


ชื่อไฟล์ : caauBbOThu112247.jpg