ชื่อเรื่อง : การใช้ประโยขน์จากส่วนเกินหรือสิ่งเหลือใช้จากผลิตผลทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
ชื่อไฟล์ : Hm4QxydMon114522.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ให้ชาวเกษตรกร นำส่วนเกินหรือสิ่งเหลือใช้จากผลิตผลทางการเกษตรชนิดต่างๆเช่น ใบอ้อย ชานอ้อย กากน้ำตาล ฟางข้าว และซังข้าวโพด มาใช้ในด้านต่างๆให้เกิดประโยชน์หรือมูลค่าสูงสุด เพื่อมิให้สิ่งของส่วนเกินหรือเหลือใช้เหล่านั้นต้องเป็นขยะหรือสูญเปร่าที่ต้องเผาทำลายไปโดยเปล่าประโยชน์และก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การนำใบอ้อยไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าชีวมวล เป็นต้น