ชื่อเรื่อง : ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น "มะลิซ้อน"ในการรายงานข้อมูลความเสียหาย กรณีไม่อยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบั
รายละเอียด : ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น "มะลิซ้อน"ในการรายงานข้อมูลความเสียหาย กรณีไม่อยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน https://qrgo.page.link/75KSD
ชื่อไฟล์ : YXu2GSDFri34836.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้