ชื่อเรื่อง : พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
รายละเอียด : พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ความว่า "ข้าราชการคือผู้ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน จึงจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ ว่าสิ่งใดคือประโยชน์ สมควรปฏิบัติ และสิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์ ไม่สมควรปฏิบัติ ความเข้าใจทั้งนี้ เป็นผลจากวิจารณญาณอันเที่ยงตรงถูกต้อง ซึ่งข้าราชการทุกคนควรจะได้ฝึกฝนและสร้างสมให้เป็นคุณสมบัติประจำตัวสืบไป" พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
ชื่อไฟล์ : thdrp5zFri104750.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้