องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ voice_chat วิดีโอกิจกรรม อบต.โพธิ์สัย public ร้องทุกข์/ร้องเรียน dvr facebook image โอเพนแชทไลน์ (Line)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย
ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo SDGSummit: แม้จะมองไม่เห็น แต่สุขภาพจิตก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าสุขภาพกาย
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
photo ประชาสัมพันธ์ #SDGSummit: โลกได้เข้าสู่ “ภาวะโลกเดือด”
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
photo #SDGSummit 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตขึ้นทั่วโลกต้องกลายเป็น “ขยะอาหาร”
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
photo SDGSummit: เราเชื่อว่าความฝันในวัยเด็กของหลาย ๆ คนคือการสร้างการเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้… รู้ไหมว่าเราทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง ๆ!
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
photo SDGSummit: เมื่อเคารพสิทธิมนุษยชน ธุรกิจก็จะเติบโตอย่างยั่งยืน
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2

chat_bubble ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย ปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน มิถุนายน) grade
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคาประกวดราคาจ้างขุดลอกบ่อน้ำสาธาณะประโยชน์ หมู่ 4 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview98
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview225

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

stay_current_portrait line
สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทไลน์ อบต.โพธิ์สัย [17 มีนาคม 2566]
 
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview302
insert_drive_file พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview315
insert_drive_file พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview306
insert_drive_file พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview320

folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่ 1,2,3 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี2566
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมับสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9