องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย 171 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทร 0-4356-3168 โทรสาร. 0-4356-3169

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวอ้อย มุ่งหมาย
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพธิ์สัย
นางสาวอ้อย มุ่งหมาย
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 145
group กองช่าง
นายนภัสกร อันทรง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนภัสกร อันทรง
ผู้อำนวยการกองช่าง
จ่าสิบเอกปรีดา แพงมา
นายช่างโยธา
จ่าสิบเอกปรีดา แพงมา
นายช่างโยธา
นางเอื้องฟ้า แสนสุด
เจ้าพนักงานธุรการ
นางเอื้องฟ้า แสนสุด
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวยุพาภรณ์ สุวรรณหาร
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวยุพาภรณ์ สุวรรณหาร
ผช.จพง.ธุรการ
นายภาสกร บัวไชยา
ผช.นายช่างสำรวจ
นายภาสกร บัวไชยา
ผช.นายช่างสำรวจ
นายธนากร อินอุ่นโชติ
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายธนากร อินอุ่นโชติ
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายธนวัฒน์ คำสวนจิก
ผช.นายช่างโยธา
นายธนวัฒน์ คำสวนจิก
ผช.นายช่างโยธา
นายเอกราช โภคาแสง
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายเอกราช โภคาแสง
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายธาดา วิชาชัย
ผช.จพง.การประปา
นายธาดา วิชาชัย
ผช.จพง.การประปา
นายรักชาติ เนืองนิตย์
คนงานทั่วไป(ช่วยงานพัสดุ)
นายรักชาติ เนืองนิตย์
คนงานทั่วไป(ช่วยงานพัสดุ)
นายคมกริช อินละคร
คนงานทั่วไป(ช่างปูน)
นายคมกริช อินละคร
คนงานทั่วไป(ช่างปูน)