องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย 171 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โทร 0-4356-3168 โทรสาร. 0-4356-3169

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวอ้อย มุ่งหมาย
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพธิ์สัย
นางสาวอ้อย มุ่งหมาย
ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
(นางสาวอ้อย มุ่งหมาย)
ปลัด อบต.โพธิ์สัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 141
group กองคลัง
นางโชลมรักษ์ วินทะไชย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางโชลมรักษ์ วินทะไชย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศิริภรณ์ อันทรง
จพง.จัดเก็บรายได้
นางศิริภรณ์ อันทรง
จพง.จัดเก็บรายได้
นางยวนใจ ศิริมา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางยวนใจ ศิริมา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางนันทิยา แต้มไธสง
นักวิชาการพัสดุ
นางนันทิยา แต้มไธสง
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวอมรรัตน์ รัตนะ
จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวอมรรัตน์ รัตนะ
จพง.การเงินและบัญชี
นางอนงค์ สุรินทอง
จพง.การเงินและบัญชี
นางอนงค์ สุรินทอง
จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวอนัญญา วันจงคำ
ผช.จพง.พัสดุ
นางสาวอนัญญา วันจงคำ
ผช.จพง.พัสดุ
นางจุรารักษณ์ ศิริจิตร
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางจุรารักษณ์ ศิริจิตร
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวเมทินี วาดสีดา
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวเมทินี วาดสีดา
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวนนธยา กันหาโนน
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางสาวนนธยา กันหาโนน
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้